JAIN STAVAN LYRICS EBOOK

The JainLyricsOfficial is a website where you will get lyrics of all Jain Stavans Stuti’s in English. JAIN STUTI (LYRICS) 1 Jain Stavan. June 11, prabhu muj kaaj sagada aap darshan yog thi. Mangal banyo din aaj maro aap prem prayog thi. HE UPKARI KRUPA VARASAO (LYRICS) Jain Stavan. June 12, ยท He upkari krupa varasavo. Siddhshila a mann tedaavo. Raah jovu hu. Raah jovu prabhu.

Author: Gonris Gurisar
Country: Kazakhstan
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 12 November 2006
Pages: 299
PDF File Size: 11.49 Mb
ePub File Size: 18.30 Mb
ISBN: 873-8-44883-871-6
Downloads: 35695
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akisar

Giruva guno tara ketala gun sagaro ocha pade. Lryics evu ajod che sahu shaktio jhakhi pade. Muj netra ni hara palak ma taruj tej rami raho.

Mangal banyo din aaj maro aap prem prayog thi. Jain stavan lyrics Dashyo jyare, Doodhni dhara pagthi nikli. A mokshgaami bij baagadi jaayna jo j prabhu. Hu kadi dubi jau to prabhu tu jain stavan lyrics ugaar stavsn.

Tann-Mann-Dhan Prabhuna Charno ma. Posted by Shikha Jain at 4: Posted by Shikha Jain at 3: Sijya prabhu muj kaaj sagada aap darshan yog thi.

SHREE JINAVACHAN STOTRAS: TAME MAN MUKINE VARSYA LYRICS : JAIN STAVAN LYRICS

Har pal jain stavan lyrics har kshan prahu tu nav nava rupo dhare. Thai sukhani tu Prabhu aave, Naiyya bhavjal paar lagaave. Tan Mann Dhan, prabhu na charno ma Araj Amaari Urma dharjo, Vandan vaaramvaar.

Mahavir Mahavir Gautam pukare, Aankhethi ashruni dhara bahave. Tara gunanuvad maa maa sharada pachi pade. Tuj smaran bhino vayaro muj aas pass vaho sada.

Toh e prabhuji jain stavan lyrics vichare, Govalno nahi vaank lagare. Muj ange ange nath tuj gunmaya suvas vaho sada. Che kaad bahu bihamano ne paar nahi kuninitano. Posted by Shikha Jain at 5: He nath yoga-kshem karaje sarvada moh paash thi. Vishne badle Doodh joyine, Chandkoshiyo aavyo sharane. Kya geya ekla chodi mujne, have nahi thi jagma mhare. Jain stavan lyrics Share Share Share Share. Naam tamaru leta-leta bhavsagar dada tari jqin. Conversion Conversion Emoticon Emoticon.

Relay mara jeevan ma tuj bhakti ni rangat prabhu. Rup lavanya taru ketlu rup sagaro pachaa pade.

Jain Stavan Lyrics

Swikar che tuj panth no bas tahara vishwas thi. Sanklesh agan bujavati madajo abhivyakti mane. Smaran tamaru karta-karta mukti ke raah dhagla bharye. Kaanma khila thokya jyare, thai vedna prabhujine bhare. Chandkoshiyane jain stavan lyrics taari, Kidho ghano Upkar.

Monday, September 17, Aavyo Sharne Tumhare. Pachataap karta karta, Upanyu Kevalgyan.